Skip to content

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Am ymholiadau ar y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru a WEFO Arlein cysylltwch a Llinell Gymorth WEFO yn ystod oriau busnes rhwng 9yb a 5yp , dydd Llun i ddydd Gwener ar:

Ffon: 0845 010 3355

Ebost: enquiries-wefo@wales.gsi.gov.uk  
 
Neu ysgrifennwch at:

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru
Swyddfa Merthyr Tudful
Parc Busnes Rhydycar
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ