Skip to content

Newyddion

Newyddion

Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid.

Fel yr Awdurdod sy’n rheoli rhaglenni’r Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo’r cronfeydd a’r effaith y maent yn ei chael ar bobl, busnesau, cymunedau a’r amgylchedd.

Yn yr adran hon ceir y newyddion diweddaraf, hysbysiadau am brosiectau a storïau sy’n dangos sut y mae arian Ewropeaidd yn cael ei fuddsoddi er mwyn sicrhau buddiannau hirdymor i’r rhanbarth, creu swyddi a rhoi hwb i dwf economaidd.

Eich newyddion chi

Os ydych yn noddwr, yn swyddog prosiect neu’n cymryd rhan mewn prosiect sy’n cael ei ariannu gan yr UE, hoffem glywed eich hanesion chi. Cysylltwch â ni i ddweud sut y mae arian Ewropeaidd yn gwneud gwahaniaeth yn eich ardal chi.