Skip to content

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â safle adeiladu canolfan fwyd newydd gyffrous

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â safle adeiladu canolfan fwyd newydd gyffrous

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â safle adeiladu canolfan fwyd newydd gyffrous

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â safle adeiladu canolfan fwyd newydd gyffrous

Ymwelodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, â Fferm Ffwrnais ar Ystâd Bodnant yn Nyffryn Conwy i weld hynt y gwaith o ddatblygu canolfan bwyd a diod rhagorol werth £6.4 miliwn.

Mae adeiladau o’r ddeunawfed ganrif, sydd gerllaw’r A470 a gerddi enwog Bodnant, yn cael eu hadnewyddu i arddangos cynnyrch lleol ysblennydd o bob rhan o Gymru. Mae’r gwaith bron â’i gwblhau, a’r bwriad yw agor y drysau i’r cyhoedd yn y gwanwyn.

Wrth fynd o amgylch y safle, gwelodd y Prif Weinidog y siop fferm sylweddol – sy’n cynnwys ardal gig a bara, – ystafell de, tŷ bwyta, ysgol goginio ac uned cynnyrch llaeth sy’n gwneud caws, hufen ia a iogwrt. Erbyn iddo agor, bydd yn cyflogi dros 40 o bobl.

Mae’r datblygiad newydd – Bwyd Cymru Bodnant – wedi’i wneud yn bosibl yn sgil dros £2.7m gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, y Gronfa Arian Cyfatebol a Dargedir, yn ogystal â Grant Prosesu a Marchnata o dan y Cynllun Datblygu Gwledig.

Dywedodd y Prif Weinidog:

“Mae arloesi yn hanfodol er mwyn adeiladu diwydiant twristiaeth modern. Mae helpu busnesau gyda mentrau sy’n arddangos elfennau gorau Cymru i’r gymuned leol, i ymwelwyr ac ar lwyfan y byd yn hollbwysig.

“Dw i’n falch ein bod ni wedi gallu cefnogi’r datblygiad hwn a fydd nid yn unig yn hwb i’r sector bwyd-amaeth, ond hefyd yn creu swyddi ac yn denu ymwelwyr i’r rhan odidog hon o’n gwlad.”

Bydd Fferm Ffwrnais hefyd yn ganolfan ymwelwyr i Ganolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn newydd Cymru. Bydd yn lleoliad deniadol i wenynwyr, y cyhoedd, ysgolion a chadwraethwyr.

Wrth i Sandy Boyd, Rheolwr Gyfarwyddwr Bwyd Cymru Bodnant, edrych ymlaen at y gwanwyn, dywedodd:

"Mae agor drysau Fferm Ffwrnais yn rhywbeth hynod gyffrous inni i gyd. Rydyn ni wrth ein bodd gydag ansawdd cynnyrch cyflenwyr lleol, a bydd yna lawer o fwyd Cymreig bendigedig yn ein siop fferm, ein hystafell de a’n tŷ bwyta. Rydyn ni am gynnig pob math o gyrsiau yn ein hysgol goginio, gyda chogyddion gwadd."