Skip to content

Hwb gan yr UE i roi bywyd newydd i Hen Neuadd y Dref Merthyr Tudful

Hwb gan yr UE i roi bywyd newydd i Hen Neuadd y Dref Merthyr Tudful

Hwb gan yr UE i roi bywyd newydd i Hen Neuadd y Dref Merthyr Tudful

Heddiw, cyhoeddodd Alun Davies, fod prosiect atgyweirio hen Neuadd y Dref Merthyr Tudful, a’i thrawsnewid yn ganolfan i’r diwydiannau creadigol wedi dechrau, yn dilyn hwb o £2 filiwn gan yr UE.

Mae Cymdeithas Dai Merthyr Tudful yn arwain y prosiect £8 miliwn i atgyweirio ‘r adeilad 112 mlwydd oed, i’w ddefnyddio fel canolfan ddiwylliant a diwydiannau creadigol i’r gymuned leol, ac fel canolbwynt cymdeithasol i’r dref. 

Cafodd Graham Construction eu penodi fel prif gontractwr yr adferiad, ac mae gan y cwmni dîm ar y safle ym Merthyr Tudful fel y gellir dechrau ar y gwaith ar unwaith.

Mae’r prosiect wedi derbyn cefnogaeth eisoes gan Raglen Blaenau’r Cymoedd Llywodraeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw a Chyngor Bwrdeistref Merthyr Tudful.

Mae buddsoddiad yr UE yn cwblhau’r pecyn cyllido sydd ei angen er mwyn i’r gwaith ddechrau ar yr adeilad cofrestredig Gradd II* fu’n adfail am dros 10 mlynedd.

Meddai Alun Davies, Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd:

"Dwi’n falch iawn ein bod wedi llwyddo i gefnogi’r fenter hon gyda chyllid yr UE er mwyn i’r gwaith ar y prosiect cyffrous hwn ddechrau, fydd yn rhoi balchder newydd i’r gymuned, ac yn dod â rhagor o gyfleoedd economaidd a chymdeithasol i’r bobl sy’n byw yn yr ardal.” 

Pan fydd y gwaith wedi’i gwblhau, bydd gan yr adeilad fydd wedi’i adnewyddu dros 2,500 metr sgwâr o arwynebedd llawr, gan gynnwys swyddfeydd, lleoliadau ymarfer, stiwdios ac ystafelloedd ar gyfer y celfyddydau gweledol, perfformio a’r cyfryngau.  Bydd yn cynnal digwyddiadau fel cyngherddau cerddorol, perfformiadau theatr a dawns ac arddangosfeydd.

Meddai Karen Dusgate, Prif Weithredwr Cymdeithas Dai Merthyr Tudful:

“Rydyn ni’n teimlo bod hwn yn lwyddiant anhygoel – i sicrhau’r cyllid rydyn ni ei angen o’r diwedd fel ein bod mewn sefyllfa i ddechrau ar y cyfnod adeiladu.  Bellach gall y gwaith cyffrous ddechrau.  Caiff y bobl leol weld sut y byddwn ni’n trawsnewid yr adeilad gwych hwn fel ei fod yn gatalydd i adfywio canol y dref.” 

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi rhoi £2m tuag at y prosiect. Dywedodd Dr Manon Williams, Cadeirydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri:

"Mae'n ffantastig bod y darn olaf o'r ariannu wedi'u sicrhau, felly gall y gwaith i adfer yr adeilad hanesyddol yma dechrau, ac ar yr un pryd creu'r canolfan diwylliannol sydd ei angen ar gyfer y gymuned."

Meddai Martin Flynn, Rheolwr Prosiect Graham Construction:

“Mae’n anrhydedd ac yn fraint fawr i fod yn gweithio gyda Cymdeithas Dai Merthyr Tudful i adfer yr adeilad gwych a hanesyddol hwn i’w hen ogoniant.”