Skip to content

At sylw pob noddwr: Newidiadau i Drothwyon Caffael yr UE

At sylw pob noddwr: Newidiadau i Drothwyon Caffael yr UE

Dyma roi gwybod ichi am rai newidiadau sydd wedi’u gwneud i’r Trothwyon Caffael mewn perthynas â hysbysiadau o 1 Ionawr 2012.

Mae Canllawiau Model Noddi a Darparu WEFO wrthi’n cael eu diweddaru a chânt eu cyhoeddi yn fuan. Dyma’r symiau newydd ac nid yw’r ffigurau yn cynnwys TAW:

UE a throthwyon caffael eraill

Heb Gynnwys TAW

Prisiau/tendrau gofynnol

Gweithdrefn dyfarnu

£4,999.99 neu is

1 pris ysgrifenedig

Archeb brynu

£5,000 i £24,999.99

3 pris ysgrifenedig

Archeb brynu

£25,000 i £113,057 (Atodien 1) neu £173,934 (arall)

Proses Dendro Ffurfiol. O leiaf 3 Chynnig

Llythyr dyfarnu contract

£113,057 a mwy

Proses Gaffael yr UE ar gyfer nwyddau a gwasanaethau i sefydliadau a restrir yn Atodlen 1 SI 1995/201

Llythyr dyfarnu contract

£173,934 a mwy

Proses Gaffael yr UE ar gyfer nwyddau a gwasanaethau i sefydliadau eraill y sector cyhoeddus

Llythyr dyfarnu contract

£4,348,350

Proses Gaffael yr UE ar gyfer Contractau Gwaith

Llythyr dyfarnu contractMae hysbysiad yr UE ffurfiol wedi cael ei gyhoeddi.