Skip to content

Diffiniad diwygiedig o Swyddi Gros

Diffiniad diwygiedig o Swyddi Gros

Os ydych yn credu y gwnaiff hyn effeithio ar eich prosiect, cysylltwch â’r tîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso neu’ch Swyddog Datblygu Prosiectau.
Caiff fersiwn newydd o ganllaw Dynodyddion yr ERDF ei chyhoeddi cyn hir a bydd hwnnw’n cynnwys mwy o fanylion.