Skip to content

Canllawiau a chyhoeddiadau

Canllawiau a chyhoeddiadau

Rydym wrth law i gydweithio â chi, er mwyn helpu i sicrhau bod eich prosiect yn cael ei ddatblygu a'i gyflawni'n unol â rheoliadau Ewropeaidd a gofynion eraill WEFO.

Ceir set gyflawn o ganllawiau ar gyfer prosiectau'r UE sy'n cael eu cefnogi gan raglenni 2007–2013 yn yr adran hon, ynghyd â chyhoeddiadau (er enghraifft Adroddiadau Gweithredu Blynyddol) sy'n ymdrin â datblygiad, trefniadau gweithredu, cyflawniadau, a gwaith ymchwil a gwerthuso rhaglenni 2007-2013 yng Nghymru.

Mae amrywiaeth o ganllawiau ar gyfer rhaglenni 2014–2020 yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. Byddant yn cael eu cyhoeddi yn yr adran hon ar wahanol gamau datblygu a chyflawni prosiect.