Skip to content

WEFO Ar-lein

WEFO Ar-lein

Gallwch ddefnyddio WEFO Ar-lein i gyfathrebu â ni a rhannu gwybodaeth am eich prosiect. Mae’n gadael i chi weld statws presennol eich prosiect a phrosesu taliadau’n gyflym ac yn hawdd.

Diweddariadau newydd

  • Mae WEFO Ar-lein wedi cael ei brofi gan ddefnyddio Windows 7 a’r porwyr canlynol: Firefox v36, Internet Explorer v10, Internet Explorer v11 a Chrome v41.  Os nad ydych yn defnyddio’r porwyr hyn, efallai y byddwch yn cael problemau wrth ddefnyddio WEFO Ar-lein.
  • Ni fydd WEFO Ar-lein ar gael rhwng 18:00 ddydd Gwener 11 Medi 2015 a 07.00 ddydd Llun 21 Medi 2015.
  • Bydd WEFO Ar-lein ond ar gael am gyfnodau ddydd Sadwrn 22 a dydd Sul 23 Awst 2015.

Mewngofnodi i WEFO Ar-lein

Mae defnyddwyr cyfredol yn mewngofnodi drwy Borth Llywodraeth WEFO Ar-lein

Mae WEFO Ar-lein ar gael rhwng 07:00 a 00:00 bob dydd (gwneir gwaith cynnal a chadw ar y system rhwng 00:00 a 07:00). Felly, dylai'r defnyddwyr gofio y byddant yn cael eu hallgofnodi o'r system yn awtomatig am 00:00 a byddant yn colli unrhyw ddata nad oeddent wedi’i arbed cyn hynny.

Gall defnyddwyr newydd gysylltu â ni er mwyn cofrestru Mynegiant o Ddiddordeb.  

Dolenni perthnasol

Am ymholiadau ar y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru a WEFO Arlein cysylltwch a Llinell Gymorth WEFO.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau'r buddiannau gorau i Gymru, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.