Skip to content

WEFO Ar-lein

WEFO Ar-lein

Mae WEFO Ar-lein yn caniatáu i noddwyr ryngweithio, rhannu gwybodaeth a chynnal busnes â WEFO. Mae wedi'i gynllunio i symleiddio'r broses o wneud cais am grant a phrosesu taliadau'n gyflymach.

Gall defnyddwyr cofrestredig fewngofnodi drwy fynd i Mewngofnodi ar gyfer WEFO Ar-lein

Noder: mae WEFO Ar-lein wedi cael ei brofi gan ddefnyddio Windows 7 a’r porwyr canlynol: Firefox v36, Internet Explorer v10, Internet Explorer v11 a Chrome v41.  Os nad ydych yn defnyddio’r porwyr hyn, efallai y byddwch yn cael problemau wrth ddefnyddio WEFO Ar-lein.

Mae WEFO Ar-lein yn galluogi noddwyr prosiectau i:

  • weld statws cyfredol prosiectau 
  • cwblhau datganiadau rhyngweithiol o ddiddordeb
  • cyflwyno dogfennau ategol
  • cyflwyno cynlluniau busnes wedi'u cwblhau
  • cyflwyno tystiolaeth
  • gweld adroddiadau monitro a dilysu

Amserlen cynnal a chadw

There is currently no scheduled maintenance.

Defnyddwyr cofrestredig

Mae WEFO Ar-lein ar gael rhwng 07:00 a 00:00 bob dydd (gwneir gwaith cynnal a chadw ar y system rhwng 00:00 a 07:00). Felly, dylai'r defnyddwyr gofio y byddant yn cael eu hallgofnodi o'r system yn awtomatig am 00:00 a byddant yn colli unrhyw ddata nad oeddent wedi’i arbed cyn hynny.

Sut i gofrestru

Mae'r tudalennau Gwneud Cais am Gyllid Ewropeaidd yn dangos i chi sut i ofyn am gael cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb (EOI) ar wefan WEFO. Ar ôl i chi ofyn, bydd WEFO'n cysylltu â chi er mwyn trafod eich syniad am brosiect. Pan fyddwch yn barod i gyflwyno eich Datganiad o Ddiddordeb yn ffurfiol, bydd WEFO'n anfon pecyn cofrestru atoch.

Fel rhan o'r broses gofrestru, bydd gofyn i sefydliadau gytuno i Delerau ac Amodau WEFO Ar-lein

Dolenni perthnasol

Am ymholiadau ar y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru a WEFO Arlein cysylltwch a Llinell Gymorth WEFO.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau'r buddiannau gorau i Gymru, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.
Mae Help a Chyfarwyddyd ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig a'r rheini sydd am gofrestru.