Skip to content

WEFO Ar-lein

WEFO Ar-lein

Gallwch ddefnyddio WEFO Ar-lein i gyfathrebu â ni a rhannu gwybodaeth am eich prosiect. Mae’n gadael i chi weld statws presennol eich prosiect a phrosesu taliadau’n gyflym ac yn hawdd.

Diweddariadau newydd

  • Mae’n bosibl na fydd WEFO Ar-lein ar gael o gwbl neu yn rhannol rhwng 18:00 a 21:00 ar 26 Tachwedd 2015.
  • Mae’n bosibl na fydd WEFO Ar-lein ar gael o gwbl neu yn rhannol rhwng 18:00 a 21:00 ar 1 Rhagfyr 2015.
  • Mae’n bosibl na fydd WEFO Ar-lein ar gael o gwbl neu yn rhannol rhwng 18:00 a 21:00 ar 2 Rhagfyr 2015.
  • Ni fydd WEFO Ar-lein ar gael rhwng 08:00 a chanol dydd ar 03 Rhagfyr 2015.  Ond, mae’n bosibl y bydd ar gael ychydig yn gynharach.
  • Mae WEFO Ar-lein wedi cael ei brofi gan ddefnyddio Windows 7 a’r porwyr canlynol: Firefox v36, Internet Explorer v10, Internet Explorer v11 a Chrome v41.  Os nad ydych yn defnyddio’r porwyr hyn, efallai y byddwch yn cael problemau wrth ddefnyddio WEFO Ar-lein.

Mewngofnodi i WEFO Ar-lein

Mae defnyddwyr cyfredol yn mewngofnodi drwy WEFO Ar-lein

Mae WEFO Ar-lein ar gael rhwng 07:00 a 00:00 bob dydd (gwneir gwaith cynnal a chadw ar y system rhwng 00:00 a 07:00). Felly, dylai'r defnyddwyr gofio y byddant yn cael eu hallgofnodi o'r system yn awtomatig am 00:00 a byddant yn colli unrhyw ddata nad oeddent wedi’i arbed cyn hynny.

Gall defnyddwyr newydd gysylltu â ni er mwyn cofrestru Mynegiant o Ddiddordeb.  

Dolenni perthnasol

Am ymholiadau ar y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd yng Nghymru a WEFO Arlein cysylltwch a Llinell Gymorth WEFO.
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod arian Ewropeaidd yn cyrraedd y prosiectau hynny a fydd yn sicrhau'r buddiannau gorau i Gymru, gan greu swyddi a thwf cynaliadwy.
Guidance to help you submit claims directly to us through WEFO Online.