Skip to content

Telerau ac Amodau WEFO Ar-lein

Telerau ac Amodau WEFO Ar-lein
Mae’r dogfennau canlynol yn gosod telerau a’r amodau WEFO Ar-lein.

Drwy gofrestru i ddefnyddio’r gwasanaeth, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn, ac yn derbyn yr ymwadiadau a’r terfynau rhwymedigaeth ynddynt.

A fyddech cystal â darllen y telerau’n ofalus cyn cofrestru i ddefnyddio WEFO Ar-lein drwy’r wefan Porth Llywodraeth. Ni ddylech barhau â’r broses gofrestru os nad ydych am gael eich rhwymo wrth y telerau a’r amodau hyn.

Telerau ac Amodau a Ffurflenni Cofrestru WEFO Ar-lein

01/04/09
Mae gwasanaeth WEFO Ar-lein yn caniatáu i unigolion, busnesau a sefydliadau sy’n derbyn cyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wneud ceisiadau ar-lein (gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, gyflwyno ceisiadau am gyllid). Gallant weld cofnodion, cyfathrebu a rhannu gwybodaeth ar-lein.